Anecdotische biografie

De derde biografie is die aan de hand van gebeurtenissen, karaktertrekken, voorwerpen en persoonlijke indrukken.
We noemen dit ook wel de anecdotische biografie.

 

Koosje Koster

Biografie het LieverdjeSinds 1960 staat hij daar. Ruim vijftig jaar, en nog steeds een korte broek en afgezakte kousen. Ouder dan een jaar of twaalf zal hij nooit worden. Eeuwige jeugd in brons. Het is maar een symbool, en alles wat er over hem geschreven is maakt van hem een getuige, die ons vertelt over de kakelbonte geschiedenis van Amsterdam in de afgelopen vijftig jaar.
Beklad met alle kleuren verf die je maar bedenken kunt. Menigmaal hebben de Amsterdamse Regenten overwogen het bronzen jochie veiligheidshalve te verwijderen. Mescaline, meditatie, happening en demonstratie. Elke keer als de rook opgetrokken verschenen er weer nieuwe 'Vogels'. Provo’s werden ze eerst genoemd, daarna kwamen de Kabouters, de hippies, krakers, en natuurlijk altijd de politie die er steevast de plank missloeg.
Zoals in het geval van het meisje met de krenten.

1966. Ze scharrelde wat rond, viel nauwelijks op tussen al die schreeuwerige jongens. Robert-Jasper Grootveld, Roel van Duijn, Luud Schimmelpennink… en daar achter Louis van Gasteren, die met zijn filmcamera de smerissen stond te treiteren. Ze zijn er beroemd mee geworden, er is geen documentaire over de Zestiger Jaren waarin ze niet aan het woord zijn gekomen.
Maar dat geldt niet voor het meisje dat argeloos krenten stond uit te delen. Als protest tegen de burgerlijke krenterigheid, zou men later zeggen. Wist zij veel. En nog minder kon zij weten hoe het geplaagde gezag reageren zou. Een oud-commissaris zou later zeggen:

‘De politie had geen antwoord op die ludieke acties. Bij zo'n happening liep bijvoorbeeld een meisje, Koosje Koster, krentjes uit te delen. Wat moest je daar nou mee? Wij wisten niet waar dat allemaal om draaide en of je dat nou serieus moest nemen. En als je in uniform geen houding kunt bepalen dan wordt het wel heel moeilijk. Het enige antwoord was toen dat Koosje werd gearresteerd.’

Koosje werd niet alleen gearresteerd. Toen ze op het bureau weigerde zich te laten fouilleren, werd ze door vier agenten hardhandig uitgekleed en heeft ze –slechts gekleed in een arrestantendeken– vijf uur in de cel gezeten. Wegens het uitdelen van krenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

.