Verschillende vormen

Vier vormen

Hoewel elke biografie weer maatwerk is, kan TijdBoek uw biografie in vier vormen schrijven: chronologisch, thematisch, via getuigenissen of aan de hand van gebeurtenissen, eigenschappen, voorwerpen of persoonlijke indrukken.

De chronologische vorm loopt lineair van A tot Z en beschrijft een leven van de wieg tot het graf.

In een thematisch vorm wordt de gebiografeerde in beeld gebracht op basis van een aantal thema’s die belangrijk voor hem of haar zijn: liefde, hobbies, passies, vrienden, muziek, geloof, sport, onvervulde wensen. Enfin, vult u zelf maar in, de lijst is oneindig lang.

De derde vorm is die aan de hand van gebeurtenissen, karaktertrekken, voorwerpen en persoonlijke indrukken. Dat kan van alles zijn: van de eerste schooldag of zoen, een souvenir of schilderij tot een indrukwekkende gebeurtenis. Wij noemen dit de anecdotische biografie.

Ten slotte kan een biografeerde ook beschreven worden op basis van getuigenissen van mensen uit zijn of haar omgeving. De gebiografeerde komt niet zelf aan het woord, alleen zijn familie, vrienden, kennissen en collega’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.